Istorija

Fudbalski klub Dif je zvanično osnovan 2014. godine iako postoji od 2006. godine kao deo šire organizacione celine pod nazivom “Centar za fudbalske talente” koji pored ovoga ima i školu fudbala Dif, Ženski fudbalski klub Dif, Skauting tim Dif i program za individualno usavršavanje fudbalera. Fudbalski klub Dif je iznikao iz Škole fudbala Dif kao posledica stručnog, sistematskog i kvalitetnog rada sa najmlađim uzrastom fudbalera. Dakle, ovo podrazumeva da polaznici škole fudbala Dif koji navrše 10 godina svoj fudbalski “staž” nastavljaju u okviru fudbalskog kluba Dif.