Istorija

Fudbalski klub DIF je zvanično osnovan 2014. godine iako postoji od 2006. godine kao deo šire organizacione celine pod nazivom “Centar za fudbalske talente” koji pored ovoga ima i školu fudbala DIF, Ženski fudbalski klub DIF, Skauting tim DIF i program za individualno usavršavanje fudbalera. Fudbalski klub DIF je iznikao iz Škole fudbala DIF kao posledica stručnog, sistematskog i kvalitetnog rada sa najmlađim uzrastom fudbalera. Dakle, ovo podrazumeva da polaznici škole fudbala DIF koji navrše 10 godina svoj fudbalski “staž” nastavljaju u okviru fudbalskog kluba DIF.