O klubu

o klubu 1

Fudbalski klub Dif osnovan je 2014. kao produžena organizaciona celina škole fudbala Dif. Opredeljenje i misija fudbalskog kluba Dif je da svojim načinom rada odgovori na aktuelna dešavanja u praksi u radu sa najmlađim uzrastom fudbalera. Fudbalski klub Dif je deo šire organizacione celine pod nazivom ‘’CENTAR ZA FUDBALSKE TALENTE’’ koji pored ovoga ima i školu fudbala Dif, Ženski fudbalski klub Dif , Skauting tim Dif i program za individualno usavršavanje fudbalera.

Cilj (stručnog tima) je da se zadovolje osnovne biološke, psihološke i sociološke potrebe dece od 12 do 16 godina za pokretom i druženjem kroz fudbalsku igru formiranjem pravilnog shvatanja fudbalskog sporta i fer-pleja, kao i trajno podsticanje dece da fudbalske aktivnosti postanu deo njihovog svakodnevnog života. Akcenat u radu sa ovom populacijom dečaka i devojčica je usmeren ka osnovnim znanjima i sposobnostima koje se ogledaju u usvajanju tehničko-taktičkih veština (sa i bez lopte) kao i razvoju intelektualnih sposobnosti koje se ispoljavaju kroz rešavanje situacija koje se pojavljuju u veoma dinamičnoj fudbalskoj igri.

Treneri su stručni, motivisani i vredni profesori fudbala sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Oni su u obavezi da budu zahtevni (kako bi svaki pojedinac napredovao), principijelni i disciplinovani i svojim primerom predstavljaju uzor mladim fudbalerima i fudbalerkama. Ovaj talentovani tim stručnjaka – trenera fudbala, prenosi svoja znanja i iz oblasti koje su direktno vezane za fudbalsku igru i to iz: tehnike fudbala, taktike fudbala, fizičke pripreme, psihologije i pedagogije u fudbalu, …

o klubu 2

Treninzi se održavaju svaki dan (broj treninga je prilagođen uzrastu) na travnatom terenu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Košutnjaku u prepodnevnim časovima 8h i poslepodnevnim časovima 15h. Trajanje treninga je takođe prilagođeno uzrastu, a u proseku jedan trening traje 90 minuta.

Na početku i na kraju takmičarske sezone Stručni tim FK Dif organizuje motorička i funkcionalna testiranja, kao i testiranja specifičnih fudbalskih veština sa loptom za pojedince koji su zainteresovani za takav vid praćenja napredka.

Pojedinci (po preporuci trenera i Stručnog tima za procenu talentovanosti) su pod posebnim režimom rada u cilju bržeg i kvalitetnijeg napredka. Dodatni treninzi za ovu grupu igrača se održavaju dva puta nedeljno.

Rukovodioci i treneri „Fudbaskog kluba DIF“ organizuju u toku godine jednom ili više puta kamp i pripreme igrača van trenažnog centra. Takođe, da bi obogatili sadržaje rada organizujemo i susrete sa afirmisanim akterima fudbalske igre među kojima se ističu treneri i igrači naših reprezentativnih selekcija i najistaknutiji pojedinci naša dva najveća kluba. U obavezi smo da našim članovima obezbeđujemo posete fudbalskim institucijama (stadioni, kuća fudbala FSS, trofejne sale, muzeji…).

o klubu 3